TMA Research

TMA Research

Leiderschap komt de met de jaren Het effect van leeftijd op Eigenwaarde, Stressbestendig & druk en Verantwoording & leiderschap.

Om mensen zo goed mogelijk op de juiste plek te zetten, is het belangrijk om trends in talenten in het oog te houden. Onderzoek naar deze trends heeft een belangrijk fenomeen onder de aandacht gebracht: de talenten van ouder worden!

Onderzoek bij 361 mensen (245 vrouwen en 107 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar) toonde significante correlaties aan tussen leeftijd en drijfveren. Een interessante stijgende positieve correlatie werd gevonden voor 3 drijfveren, namelijk: Eigenwaarde, Stressbestendig & druk en Verantwoording & leiderschap. Met de jaren neemt de gemiddelde score op deze drijfveren toe.

Zoals te zien in de grafieken hieronder:

Picture 1.png

Om uit te zoeken wat dit betekent, is het goed om eerst te kijken naar wat deze drijfveren nu precies inhouden:

Eigenwaarde is de mate waarin de persoon behoefte heeft aan zelfwaardering en mentale stabiliteit bezit.

Stressbestendig & druk is de mate waarin de persoon tegen stress kan en behoefte heeft aan druk en spanning.

Verantwoording & leiderschap is de mate waarin de persoon behoefte heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen.

Een stijging in deze drijfveren met de jaren, houdt in dat de behoefte aan zelfwaardering en mentale stabiliteit ook met de jaren stijgen. Daarnaast stijgt de mate waarin de persoon tegen stress kan en behoefte heeft aan druk en spanning. Tot slot stijgt ook de mate waarin de persoon behoefte heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen, naarmate hij ouder wordt.

Samenvattend is te stellen dat hoe ouder iemand is, hoe meer talent aanwezig is voor stabiliteit, zelfverzekerdheid en leidinggeven. Kortom: Leiderschap komt met de jaren!

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Mail naar: RD@tma.nl

Kijk voor meer informatie over de TMA Methode © op: www.tma-methode.nl

Volg TMA the Talent Company op https://www.linkedin.com/company/tma-methode