Zo laat je een manager optimaal groeien in zijn rol

Zo laat je een manager optimaal groeien in zijn rol

Hoe laat je een manager groeien in zijn rol?

De afgelopen weken heb ik hier vaak over nagedacht, omdat komende maand ons TMA Managers Dashboard uitkomt. Hierover verderop in deze blog meer. Maar eerst terug naar die vraag. Want is een manager eigenlijk noodzakelijk? En wat is de opdracht of de toegevoegde waarde van een manager? Ik wil een aantal denkrichtingen met jullie delen.

Kijk naar wat er is

Gebruik wat er al is als startpunt voor verbetering. Vaak is het helemaal niet nodig om met een heisessie te beginnen of een ingenieuze managementmethodiek te implementeren wanneer je de rol van managers wilt ontwikkelen. Interview, luister en kijk van een afstand naar wat er lukt, wat goed gaat en goed is in plaats van alles afbreken en een nieuwe ziens- of werkwijze te introduceren.

Ik geloof in de zelfredzaamheid van mensen. Ik denk dat veel mensen op individuele basis weten wat het doel en de opdracht is waar ze voor staan en dat iedereen werkt vanuit de beste intenties. Iedereen heeft het vermogen om op zijn of haar niveau goede resultaten te behalen.

Focus op de groep

Verleg je focus van individueel naar collectief: van teamlid naar team. Gebruik de kracht van de groep en probeer de groep het beginpunt te laten zijn voor een goed gesprek en niet het eindpunt van een escalatie. Vaak zie je nog dat moeilijkheden en irritaties worden uitgesproken in een 1-op-1 of een 1-op-2 en successen worden gevierd met de groep. Waar is het wij-gevoel wanneer er problemen, conflicten of uitdagingen zijn? Juist wanneer je die gesprekken als collectief voert, gebruik je de kracht van de groep om uitdagende situaties het hoofd te bieden. Sterker nog, wanneer je de groep zelf laat werken en mensen elkaar laat helpen, bespaart je dat ontzettend veel tijd en verhoog je het commitment.

Fiksen of faciliteren?

Als ik zoek op het begrip manager kom ik al snel bij werkwoorden uit als fiksen, leiden, aanvoeren, besturen, runnen, voorzitten. Werkwoorden die bij mij direct beelden oproepen van passieve medewerkers die wachten totdat hun manager het fikst of de boel gaat leiden. Door mijn dyslexie ben ik de kracht van woorden - de positieve kracht van taal - pas later gaan zien. Maar er zit ook een negatieve kant aan taal, omdat het de perceptie net zo goed negatief kan beïnvloeden. In dit geval: een kant die de zelfredzaamheid van de medewerker niet ziet en die het vermogen van die medewerker om zichzelf te kunnen managen, beperkt.

Ik vind een woord als facilitator veel meer passen bij een manager. Die definitie is volgens Wikipedia als volgt: Een facilitator (van Latijn facilitare – vergemakkelijken, vereenvoudigen) is een persoon die de (rand)voorwaarden schept en onderhoudt waaronder zowel collectieve als individuele helings- en veranderingsprocessen op gang kunnen komen. In mijn ogen is dat waar een manager meer naartoe zou moeten groeien.

TMA Managers Dashboard

Bovenstaande komt mooi overeen met het idee van het TMA Managers Dashboard. Dat laat zien welke talenten aanwezig zijn en welke natuurlijke energie er is! De manager krijgt inzicht in de ontwikkelbaarheid van de teamcompetenties en is zo in staat om een complexe groep te zien als een eenvoudig geheel. Het dashboard is gebouwd om beter te kunnen faciliteren en de talenten en competenties te laten aansluiten op de verandering.

Wellicht moet ik eens een balletje opgooien voor een nieuwe productnaam voor het dashboard... de facilitator!

Volg TMA the Talent Company op https://www.linkedin.com/company/tma-methode