Post-Corona: hoe snel kan jij jezelf herpakken?

Post-Corona: hoe snel kan jij jezelf herpakken?

Post-Corona: hoe snel kan jij jezelf herpakken?

De invloed van drijfveren op het vermogen tot veerkracht

Dat corona ons leven beïnvloedt weten we allemaal. Maar hoe zal het met ons gaan als we straks met het ‘nieuwe normaal’ gaan starten? Het is geen gemakkelijke opgave na barre tijden weer als vanouds verder te gaan. Toch lijken sommige mensen ergens gemakkelijker bovenop te komen dan anderen. Het vermogen je na tegenspoed aan te passen of te herpakken wordt veerkracht genoemd. Om met (deze) moeilijke tijden om te kunnen gaan is veerkracht cruciaal. Want we willen toch allemaal zo snel mogelijk weer mee kunnen draaien?

Veerkracht wordt vaak gezien als ‘je sterk houden’. Een persoonlijke inzet waarop de kritiek geuit kan worden dat iemand niet voldoende aandacht besteed aan emoties, een training persoonlijk leiderschap moet volgen of zelf niet weet wat goed voor hem is. Goed bedoeld dat we zo voor anderen meedenken, maar helaas niet reëel! Veerkracht is namelijk in persoonlijkheid belegd. Hierdoor is de ene persoon veerkrachtiger dan de andere. Maar welke verschillen in persoonlijkheid bepalen dan die veerkracht?

TMA heeft dit onderzocht! Een vergelijkend onderzoek tussen persoonlijkheidsonderzoeken en de Talentenanalyse, tonen aan dat drijfveren een goede indicator kunnen zijn voor veerkracht. Uit dit onderzoek kwamen zes drijfveren naar voren:

- Eigenwaarde

- Verantwoording & leiderschap

- Sociabiliteit & contact

- Energie & actie

- Stressbestendig & druk

- Steunbehoefte

Bij de eerste vijf drijfveren houdt een hoge score verband met een hogere mate van veerkracht. Voor de laatste drijfveer (steunbehoefte) houdt juist een lage score verband met een hogere mate van veerkracht. Ter interpretatie: een hoge score op verantwoording & leiderschap kan bijdragen aan de mate van veerkracht, omdat een persoon bijvoorbeeld de behoefte heeft om verantwoording te nemen na tegenslag en actief werkt hier bovenop te komen.

Dit betekent natuurlijk niet dat mensen met meer veerkracht ‘beter’ zijn dan andere mensen. Degenen met een minder grote aanleg voor veerkracht, kunnen namelijk wel aanleg hebben voor andere talenten! Bijvoorbeeld de talenten om geduldig, zelfreflecterend of betrokken te zijn. Inzetten op individuele talenten kan juist voor de mensen met minder aanleg voor veerkracht helpen om trainingen, gesprekken en boeken aan te raden die hen helpen er na tegenslag bovenop te komen.

Aandacht voor individuele verschillen tussen mensen, maakt het mogelijk om de juiste tools te bieden voor ieder individu. Dus: hoe veerkrachtig ben jij?


Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Mail naar: RD@tma.nl

Kijk voor meer informatie over de TMA Methode © op: www.tma-methode.nl


Bronnen:

Oshio, Taku, Hirano & Saeed (2018)

Nakaya, Oshio & Kaneko (2006)

Waaktaar & Torgersen (2010)

Gramzow, Sedikides, Panter, Sathy, Harris & Insko (2004)

Herman, Stewart, Diaz-Granados, Berger, Jackson & Yuen (2011)

Volg TMA the Talent Company op https://www.linkedin.com/company/tma-methode