TMA Certificerings training

Hier vind je informatie over de TMA Certificeringstraining. Deze training leidt deelnemers op tot TMA Professionals, die talentontwikkeling diepgaand begrijpen en inzetten.

WhatsApp Image 2021-11-19 at 09.42.40 (1).jpeg

Word Talentontwikkelaar als Gecertificeerd TMA Professional!

Leer alles over het Vinden, Behouden en Ontwikkelen van Talent. Download de brochure TMA Certificering 2024 of bekijk de beschikbare Certificatiedata en meld je meteen aan.


Beschikbare data en aanmelden

Resultaat van de TMA Professional Certificering:

Je kent de mogelijkheden van de TMA Methode.

Je bent in staat om je kandidaten helder en snel inzichten te geven in talenten, competenties en loopbaanmogelijkheden.

Je kent de mogelijkheden en de verschillende TMA Rapportages en dashboards en kan flexibel met data werken.

Je begrijpt de samenhang van de instrumenten van de TMA Methode.

Doel van de certificatie

Het beste uit talenten en competenties van je kandidaat of medewerker halen? als TMA Professional. Na afloop van de TMA Certificering ontvang je het TMA Professional Certificaat en mag je de TMA Methode professioneel inzetten als talentontwikkelaar.

Wist je dat je met één TMA Licentie 1 jaar lang alle TMA Instrumenten kunt gebruiken voor je kandidaat of organisatie? Onbeperkt!

Blended learning en online leeromgeving

De training bestaat uit blended learning. Dat betekent dat er een substantieel deel in de online leeromgeving Learningstone plaatsvindt. Dat is ondersteunend aan de live, klassikale trainingsdagen, waar er veel tijd is om te oefenen.We starten met een online kickoff. Al voor de eerste trainingsdag ga je zelf online aan de slag met het voorbereidend werk. Het is voor het volgen van de training noodzakelijk dat je voor elke live dag, online werk voorbereidt.

3 LIVE TRAININGSDAGEN

09:30 – 17:00 uur
in Utrecht

KICKOFF

10:00-11:00 uur
online

E-LEARNINGS

in de online
leeromgeving

TMA TERUGKOM

9:00-11:00 uur
online

CURSUSINFORMATIE

Adres

Pythagoraslaan 101 in Utrecht
(gebouw De Pyth).

Materiaal

Al het lesmateriaal kun je vinden in de online leeromgeving. Extra hardcopy lesmateriaal wordt op de eerste trainingsdag verstrekt.

Prijs

1.595,- ex. BTW

Lunch

Is inbegrepen. Dieetwensen of allergieën graag doorgeven via trainingen@tma.nl.

Studielast

Titel duur
Eigen TMA Talentenanalyse en terugkoppelgesprek 2 uur
Online kickoff 1 uur
Klassikale contacturen training (online of op locatie) 21 uur
Zelfstudie online leeromgeving 6 uur
Praktijkopdrachten 10 uur
Totale studiebelasting 40 uur
meguch20.png

Component Training

1 uur online kickoff

3 gehele live trainingsdagen

18 uur aan online zelfstudie en praktijkopdrachten

Criteria voordat je begint

Een ingevulde, recente TMA Talentenanalyse (niet ouder dan 1 jaar) en een terugkoppelgesprek met een TMA Professional.

Het maken van het voorbereidend werk in de online leeromgeving.

TMA_TALENT_123_ID_12.png

Je kent het theoretisch model van de TMA Methode.

Je kunt competentie- en talentprofielen maken in de TMA Portal.

Je hebt basisvaardigheden voor het houden van een TMA Talent Dialoog en de TMA Talentenanalyse of de TMA Competentie analyse.

Je kent het verschil tussen de 53 competenties, 22 drijfveren en 44 talenten.

Je kunt met de TMA Methode een match maken tussen de drijfveren/talenten van een kandidaat en de competenties van een profiel.

Je bent in staat het potentieel te bepalen van een kandidaat en je hebt de kennis van de ontwikkelbaarheid van competenties.

Je kunt een Performance Matrix uitleggen en kan op basis van TMA Analyses een match- en ontwikkeladvies verstrekken.

Je hebt een brede kennis van de TMA Talent Management Instrumenten voor de toepassing van Talentmanagement.

Trainingsdag 1

Doelen

 • Kent het theoretisch model van de TMA Methode
 • Heeft basisvaardigheden voor het houden van TMA terugkoppelgesprekken (talentenanalyse, competentie analyse)
 • Kent het verschil tussen competenties, drijfveren en talenten

Algemene inleiding

 • Programma en huisregels
 • Kennismaking

Inleiding tot de TMA Methode

 • Het gedragsmodel van TMA aanleren, met het verschil tussen talenten en drijfveren.
 • Bespreken van drijfveren in zowel theoretische als concrete termen
 • De TMA Talentenanalyse rapportage leren interpreteren.
 • Het proces van de TMA talentenanalyse, inclusief de portal
 • De gespreksopzet en voorwaarden van het Talentgesprek
 • Oefenen met het Talentgesprek
 • Wat te doen als kandidaten zich niet herkennen?
 • Huiswerk voor de volgende dag introduceren.

Trainingsdag 2

Inleiding

 • Samenvatting vorige trainingsdag
 • Intervisie op basis van eigen TMA gesprekken
 • de samenhang van drijfveren

Profielen maken en matchen met TMA methode

 • Koppeling tussen talenten en competenties
 • Ontwikkelbaarheid van competenties op basis van drijfveren
 • Processtappen voor matching
 • Uitleg matchrapportages

Competentieniveau meten

 • Proces van een competentie analyse
 • Randvoorwaarden voor het starten met feedback analyses
 • feedbackanalyse in casus
 • Performance matrix in casus

Ontwikkelen

 • Ontwikkelpotentieel + korte casus geven en over laten praten met elkaar.
 • Simulatie aan de hand van een casus

Trainingsdag 3

Inleiding

 • Welkom terug: Samenvatting vorige trainingsdag
 • Certificeringsvragen

Mobiliteit

 • Overzicht TMA Instrumenten die je kunt inzetten voor mobiliteit
 • Kerncompetenties en -waarden en TMA
 • Transitievraagstukken en TMA
 • Casus data- en teamgedreven vraagstukken

Casus

 • Casus Agonda om te oefenen met TMA voor mobiliteit binnen organisaties en teams

Certificering

 • Feedback op schriftelijk examen
 • Korte individuele presentatie in groepen over oefenkandidaat
 • Uitreiking van certificaten en viering
Screenshot 2022-11-16 at 16.15.45.png
Screenshot 2022-10-26 at 15.36.59.png

TMA Professional Certificering

klik voor alternatieve data.

Meer informatie?

Wij nemen contact met je op voor je specifieke wensen en planning, of download de brochure TMA Certificering 2024.

Vrijblijvend meer info over TMA Professional Certificering

Error

TMA - the Talent Company

Verbindt organisaties met mensen en ontwikkelt talenten en competenties door inzichten te geven in talenten, interesses, competenties en loopbaan. TMA is gebaseerd op positieve psychologie en beschikbaar voor HR en Management.

Extra Info

TMA-Certified-professional (2).png

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Bij aanmelding van de training committeert u zich aan de vastgestelde data in uw bevestiging.
De volledige training annuleren
Mocht u onverhoopt niet meer kunnen deelnemen, dan kunt u tot 4 weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren. Als u de training korter dan 4 weken voor de start van de training annuleert, worden er kosten in rekening gebracht van € 350. Dit geldt ook als u de training op een ander moment inhaalt.
Een (dag-)deel annuleren
Als u op één van de dagdelen van de training niet kunt deelnemen, kunt u dit tot 4 weken voor dit betreffende dagdeel annuleren zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Annuleert u een of meerdere dagdelen minder dan 4 weken van tevoren, dan worden er kosten in rekening gebracht van € 175 per dagdeel tot een maximumbedrag van € 350.