Een taal van drijfveer naar competentie

Wat is een menselijke drijfveer? Het is een innerlijke motivatie die ons gedrag, acties en beslissingen stuurt. Het is wat ons aandrijft en inspireert om bepaalde doelen na te streven of bepaalde behoeften te vervullen. Binnen een werksituatie hebben we het vaak over competenties als we iemand in een bepaalde rol succesvol willen maken. Om van drijfveer naar competentie te komen, kijken we naar de talenten van een persoon en het voorkeursgedrag.

dsc03616.jpeg

Hoe sterker de drijfveer, hoe groter het talent

Om een behoefte te bevredigen, heb je persoonlijke kracht nodig die je daarbij helpt. En daar zie je dat talenten ontstaan. Een talent kun je omschrijven als het positieve gedrag dat je inzet om te krijgen wat je wilt. Daarbij geldt: hoe sterker de drijfveer, hoe groter het talent. Zo zie je bijvoorbeeld dat een sterke behoefte aan orde en structuur als vanzelf leidt tot het talent nauwkeurigheid, accuratesse en netjes werken. Want via dit talent creëer je orde en structuur en krijg je wat je echt wilt. Nog een voorbeeld: een sterke behoefte aan variatie en nieuwe ervaringen leidt tot het talent veelzijdigheid, nieuwsgierigheid en omgevingsgericht. Door dit talent in te zetten, wordt de kans groter dat je variatie en nieuwe ervaringen in je leven verkrijgt en dat deze behoefte bevredigd wordt.

“Een competentie is een waarneembare gedragscombinatie van kennis, vaardigheden, houding en/of persoonskenmerken waarmee in een arbeidssituatie bepaalde doelen worden bereikt”.

Drijfveren, talenten, voorkeursgedrag en competenties

Met de modules van TMA worden talenten en competenties naadloos met elkaar verbonden. Om inzichtelijk te maken hoe drijfveren, talenten, voorkeursgedrag en competenties zich tot elkaar verhouden, hebben we deze uiteengezet in een overzicht.

Wat is een drijfveer?

 • Een innerlijke kracht die je gedrag, acties en beslissingen stuurt
 • Iets wat je ‘drijft’ om te doen wat je doet
 • Bouwstenen van de persoonlijkheid
 • Een pijler waarop we meten

Wat is voorkeursgedrag?

 • Het gedrag dat je het liefst laat zien vanuit je drijfveren en talenten
 • Dit gedrag past bij hoe jij bent
 • Gedrag dat je laat zien als niemand kijkt

Wat zijn talenten?

 • Natuurlijke sterkte die voortkomt uit een sterk aanwezige drijfveer
 • Komt voort uit sterke intrinsieke wil om behoefte te bevredigen
 • Positief gedrag dat je vanuit nature heel makkelijk laat zien
 • Zo ben je gewoon

Wat zijn competenties?

 • Gedragsvaardigheid die een persoon stabiel kan inzetten door kennis en ervaring
 • Skill
 • Wordt het makkelijkst ontwikkeld als je er talent voor hebt

De match tussen talent en werk

Talenten zijn daarom belangrijke bouwstenen waarmee je dingen op je eigen manier voor elkaar krijgt. Alle talenten bij elkaar kleuren je persoonlijkheid en zorgen voor uniek gedrag dat alleen jij vertoont omdat het bij je past. Het is daarom logisch dat je het beste werk kunt doen dat in lijn ligt met je talenten. De ‘match’ tussen werk en talent zorgt ervoor dat je makkelijker doelen bereikt, sneller leert en jezelf als een vis in het water voelt.

Om succesvol te zijn in je werkleven is de match tussen talent en werk een goede start. Daarmee ben je er nog niet. Talent moet namelijk ontwikkeld worden. Zodat jij jouw werk met de juiste houding, kennis en vaardigheid consistent kunt uitvoeren. We spreken in werksituaties dan ook vaak over competenties. Hiermee wordt gedrag beschreven dat iemand moet vertonen om het eigen werk succesvol te kunnen uitvoeren.

tma1.jpg

De basis: de behoeftentheorie van Murray

Henry Alexander Murray (1893 – 1988) was een Amerikaanse psycholoog die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van persoonlijkheidstheorieën. Hij is vooral bekend om zijn theorie over behoeften en motieven. Deze stelt dat menselijk gedrag wordt gestuurd door individuele behoeften.

Murray's theorieën vormen het fundament voor onze TMA filosofie. TMA is gebaseerd op de veronderstelling dat ieder individu unieke talenten en drijfveren heeft. Het optimaal benutten van deze talenten leidt tot betere prestaties en meer werktevredenheid.

Hoewel Murray niet direct betrokken was bij de ontwikkeling van het TMA model, is zijn theorie over menselijke behoeften en motieven wel van invloed geweest. Zijn theorieën legden de basis voor het idee dat mensen het beste presteren en het gelukkigst zijn als ze kunnen werken op een manier die in lijn is met hun individuele talenten en drijfveren.

Murray's theorie heeft ook bijgedragen aan de rol van feedback in leren en ontwikkelen. In de TMA aanpak zetten we feedback in om individuen te helpen beter inzicht te krijgen in hun eigen talenten en drijfveren. En om ze te ondersteunen bij het maken van persoonlijke ontwikkelplannen.Murray's theorieën vormen het fundament voor onze TMA filosofie. TMA is gebaseerd op de veronderstelling dat ieder individu unieke talenten en drijfveren heeft. Het optimaal benutten van deze talenten leidt tot betere prestaties en meer werktevredenheid.

tma2.jpg

Word een gecertificeerde TMA Professional!

Wil je de TMA Methode volledig beheersen en deze inzetten voor individuele trajecten zoals coaching, loopbaanbegeleiding en werving & selectie? Meld je aan voor onze certificeringstraining en draag de TMA filosofie uit met vertrouwen en expertise.