Talent Management en Functiegebouw Rijk

Selecteren, Matchen en Ontwikkelen voor de Rijksoverheid met TMA Methode

“Volledig uitgewerkt Talent Management Instrumentarium voor Functiegebouw Rijk"

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijksoverheid

De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijksoverheid is de interne dienstverlener voor de gehele centrale rijksoverheid gericht op het leveren van advies-, transitie-, innovatie- en interimprojecten binnen de vier expertisegebieden: ICT, Personeel, Organisatie, Inkoop en Facilitair. Voor selectie, beopordeling en ontwikkeling van zowel de eigen medewerkers als die van klanten zet zij de TMA Methode in. Dit is compleet gebaseerd op het Handboek Functiegebouw Rijk

Rijks Competentiemodel

Alle Competenties van het Functiegebouw Rijk zijn aangevuld met 19 niet overlappende TMA Competenties.
Bij opstellen van competentie profielen kunnen gebruikers ervoor kiezen om zich te beperken tot de Competenties van het Functiegebouw Rijk of ook gebruik te maken van de extra TMA competenties zoals “Innovatief vermogen” of “Conflict hantering”. In totaal zijn er 60 competenties beschikbaar.

Alle 61 functieprofielen Functiegebouw Rijk!

In het Functiegebouw Rijk zijn 61 functieprofielen vastgesteld met bijbehorende competentie profielen. Al deze profielen zijn beschikbaar in de TMA portal. Hoe goed matcht een kandidaat op een competentieprofiel? De TMA functie Competentiematch geeft het antwoord. Niet alleen als percentage maar ook met duidelijke uitleg.

Matchen

De TMA functie Competentiematch geeft het antwoord.

Topprofielen

Met de TMA Functie Topprofielen is het mogelijk om te bepalen op welk FGR profiel iemand het beste matcht op grond van de uitkomsten van de TMA Talentenanalyse.

FGR Gedragsvoorbeelden

Voor iedere FGR Competentie zijn alle functiespecifieke gedragsindicatoren waar de 61 functieprofielen van het FGR uit zijn opgebouwd toegevoegd. Dit betekent dat het nu mogelijk is om in de TMA portal 90º- 360º feedback processen processen op te starten op exact de profielen van het FGR. Ook de 5 generieke gedragsvoorbeelden uit de Competentiegids Rijk zijn toegevoegd aan de bibliotheek. Bij het maken van eigen competentieprofielen kunnen gebruikers dus teruggrijpen op de voor overheid van toepassing zijnde gedragsvoorbeelden.

Alle 61 FGR functieprofielen

Alle FGR Competenties

Alle 5 generieke gedragsvoorbeelden uit de Competentiegids Rijk

Ontwikkelpotentieel

Voor alle competenties van het Functiegebouw Rijk kan het ontwikkelpotentieel (competentiematch) bepaald worden op grond van een TMA Talentenanalyse. Voor 34 FGR competenties was dat eenvoudig omdat deze nagenoeg identiek waren aan de TMA competenties. Voor 7 competenties van het Functiegebouw Rijk heeft een expertteam van TMA en PRiMAN en gebruikers van UBR de koppeling met drijfveren van TMA vastgesteld.

Ontwikkelsuggesties

Voor elk van 41 FGR competenties zijn de standaard TMA ontwikkelsuggesties vervangen door die uit de Competentiegids Rijk. In plaats van dat deze in een expert gids zijn terug te vinden zijn deze nu ontsloten in voor de kandidaat handige toegankelijke dashboards en maatwerkrapporten.

Coaching tips

Voor alle 41 FGR competenties zijn nu ook coaching tips beschikbaar. Deze zijn beschikbaar voor zowel manager als loopbaan adviseur via handig toegankelijke dashboards en maatwerkrapporten

Voor meer informatie neem contact op met Jan Prins (app hem rechtstreeks op 06 50 637 235) of maak gebruik van het contact formulier hieronder.

Error