TMA Waarden

TMA Waarden zijn richtinggevende principes voor een goed en respectvol gebruik van de TMA Methode, taal, instrumenten en systemen.

zakelijk.jpg

De drie TMA Waarden

Als deze drie waarden in acht worden genomen,
gelooft TMA dat mensen zich enerzijds beter zullen
ontwikkelen, meer betrokken raken bij hun werk en
persoonlijk gelukkiger worden, anderzijds zullen
organisaties en teams hierdoor duurzaam meer
presteren en beter ontwikkelen. TMA is ontwikkeld
vanuit deze waarden en adviseert mensen en
organisaties die de TMA Methode, taal, instrumenten
en systemen gebruiken zich te richten in hun gedrag
naar de geest van de TMA Waarden.
Alle TMA Waarden hebben een definitie en zijn op
de vier niveaus van integraal talentmanagement
(persoonlijk, management, HR/expert en bestuurlijk
niveau) geoperationaliseerd. Gedragsvoorbeelden
maken duidelijk welk gedrag verwacht wordt gezien
de rol of functie.

Mahatma-gandi-quote-nl-transparent.png

Positief

Ontwikkelen, werken en organiseren vanuit mogelijkheden en watpast bij mensen; waar mensen energie van krijgen, betrokken van raken en gelukkig van worden

jeg66171.png

Gedragsvoorbeelden

Persoonlijk niveau

Medewerker of stagiair

 • Geeft aan wanneer zaken wel en niet goed voelen.
 • Behandelt anderen zoals zij behandeld willen worden binnen de gepaste sociale normen.

Management niveau

Manager, leidinggevende of teamleider

 • Geeft teamleden enerzijds vertrouwen en autonomie en anderzijds voldoende aandacht; weet de juiste balans hiertussen te bewaren.
 • Zorgt voor goede onderlinge verhoudingen en sfeer in het team.

HR/expert niveau

HR-adviseur, (loopbaan) coach, recruiter of talentmanager

 • Geeft mensen oprechte aandacht en kijkt vooral naar de mogelijkheden van mensen.
 • Is transparant en eerlijk in de besluitvorming ook bij beslissingen die negatief zijn voor anderen.

Bestuurlijk niveau

Bestuurder, directeur, eigenaar of ondernemer

 • Neemt bij besluiten ook de impact op het welzijn van medewerkers in acht.
 • Zorgt voor een sociale en psychologisch veilige cultuur en werkomgeving in de organisatie.

Verbindend

Ontwikkelen, werken en organiseren vanuit de verbinding tussen mensen, teams en de organisatie ervan uitgaande dat iedereen talent heeft

TMA_TALENT_123_ID_5.png

Gedragsvoorbeelden

Persoonlijk niveau

Medewerker of stagiair

 • Behandelt anderen op basis van hun talenten en respecteert anderen zoals ze zijn.
 • Gaat met mensen waarmee hij of zij samenwerkt in gesprek over elkaars talenten wat dit betekent in hun samenwerking en communicatie.

Management niveau

Manager, leidinggevende of teamleider

 • Zorgt voor verbinding tussen teamleden onderling en dat zij elkaar ondersteunen waar nodig.
 • Zorgt ervoor dat hij of zij zelf met de teamleden verbonden is en hen inspireert en begeleidt.

HR/expert niveau

HR-adviseur, (loopbaan) coach, recruiter of talentmanager

 • Verbindt mensen door ervoor te zorgen dat ze inzicht in hun eigen en elkaars talenten krijgen.
 • Verzorgt en versterkt een inclusieve, transparante en verbindende cultuur en werkomgeving waar medewerkers elkaar kunnen vinden,
  uitdagingen en talenten met elkaar kunnen delen en ze oprechte feedback kunnen geven.

Bestuurlijk niveau

Bestuurder, directeur, eigenaar of ondernemer

 • Verbindt medewerkers met elkaar door een gemeenschappelijk gedeeld, inspirerend doel uit te dragen.
 • Stimuleert en investeert in een inclusieve, transparante en verbindende cultuur en werkomgeving waar medewerkers elkaar respecteren om wie ze zijn en elkaar durven en mogen aanspreken op gedrag.

Talentgericht

Ontwikkelen, werken en organiseren vanuit de eigen talenten en de mensen waarmee wordt samengewerkt

TMA_TALENT_789_ID_22.png

Gedragsvoorbeelden

Persoonlijk niveau

Medewerker of stagiair

 • Heeft inzicht in welke talenten hij of zij heeft en ontwikkelt deze waar mogelijk.
 • Ontwikkelt en werkt waar mogelijk vanuit de eigen talenten ten behoeve van zichzelf en het team waar hij of zij toebehoort.

Management niveau

Manager, leidinggevende of teamleider

 • Zorgt dat het team samenwerkt en ontwikkelt vanuit de talenten van de teamleden.
 • Koppelt werk en taken zoveel mogelijk aan teamleden die er talent voor hebben.

HR/expert niveau

HR-adviseur, (loopbaan) coach, recruiter of talentmanager

 • Begeleidt en ondersteunt mensen en teams in hun ontwikkeling vanuit hun talenten.
 • Koppelt mensen aan functies en rollen passend bij hun talenten.

Bestuurlijk niveau

Bestuurder, directeur, eigenaar of ondernemer

 • Organiseert en structureert de organisatie vanuit de talenten van medewerkers.
 • Zorgt voor mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling van medewerkers op basis van hun talenten.