Capaciteiten Analyses

Test het leervermogen en de snelheid om nieuwe kennis toe te passen en problemen op te lossen met Capaciteiten Analyses.

Waarom cognitieve capaciteiten beoordelen met ?

cognitieve capaciteiten is de sterkste voorspeller van werksucces. Het helpt om inzicht te krijgen in het vermogen van uw kandidaat om te leren, nieuwe kennis toe te passen en problemen op te lossen. Het gebruik van beoordelingen van cognitieve vaardigheden leidt tot betere resultaten uw bedrijf.

TMA_TALENT_123_ID_12.png

Logisch figuurlijk inzicht

De analyse Logisch figuurlijk inzicht bestaat uit 15 vragen. In deze analyse krijgt de kandidaat per vraag een figuren reeks of matrix te zien waarin een bepaalde logica zit welke de kandidaat moet proberen te achterhalen. Afhankelijk van de vraag die wordt gesteld dient de kandidaat te bepalen welk figuur logischerwijs op de plaats van het vraagteken moet komen te staan of moet de kandidaat bepalen welk figuur logischerwijs niet in de reeks thuis hoort. Onder logisch figuurlijk inzicht wordt het vermogen verstaan van de kandidaat om patronen en regelmaat in figuren en vormen te zien die het logisch gevolg zijn van bepaalde patronen. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld het mentaal roteren van figuren, aanvullen van objecten of het ontdekken van regelmaat in vormen.

Logisch taal inzicht

De analyse Logisch taal inzicht bestaat uit 20 vragen. In deze analyse krijgt de kandidaat per vraag een combinatie van twee woorden te zien die zich in een bepaalde logica tot elkaar verhouden. Tevens wordt er een woord getoond die zich tot een ander woord moet verhouden met dezelfde logica als het eerste woordpaar. Dit zijn taal analogieën. Onder taal analogieën wordt het vermogen verstaan van de kandidaat om taal te begrijpen, te gebruiken en er logisch mee te kunnen redeneren. Het herkennen van analogieën onder tijdsdruk is een indicator voor een hoog logisch taal inzicht. Woordkennis speelt wel een rol bij deze analyse, maar aangezien de moeilijkheidsgraad van de woorden relatief simpel is gehouden, zijn ook kandidaten met een minder grote woordenschat in staat door juist te redeneren het goede antwoord te vinden. Deze analyse heeft evenals de cijferreeksen vooral voorspellende waarde voor activiteiten waarbij abstract denken en analytisch probleem oplossen van belang is.

jeg66171.png
TMA_TALENT_789_ID_25.png

Logisch cijfermatig inzicht

De analyse Logisch cijfermatig inzicht bestaat uit 26 series van getallen die volgens een bepaald patroon zijn geordend. De kandidaat moet inzien dat de systematische verandering in een reeks van getallen kan ontstaan door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Soms komen twee of meer hiervan tegelijk in een reeks voor. De reeks wordt steeds met 1 getal voortgezet. De kandidaat moet dan bij elke opgave 1 antwoord selecteren. Deze analyse doet zowel een beroep op de fluid en crystallyzed intelligentie. De analyse heeft een voorspellende waarde voor activiteiten waarvoor cijfermatig inzicht, abstract denken en analytische vaardigheden van belang zijn. Denk dan aan onderzoeksmatige, analytische of beleidsfuncties.

Rekenvaardigheid

De analyse Rekenvaardigheid bestaat uit 39 rekenproblemen met elk 5 antwoord alternatieven. De rekenproblemen bestaan uit optellingen, aftrekkingen, delingen, en vermenigvuldigingen. Snelheid is van groot belang bij deze analyse. De rekenproblemen beginnen relatief eenvoudig en lopen op in moeilijkheid. Enerzijds meet de analyse dus rekenkundige relaties en anderzijds de vaardigheid in het omgaan met getallen. Deze analyse is vooral van belang bij werkzaamheden waar met cijfers wordt gewerkt. De nadruk ligt dan op nauwkeurigheid.

meguch20.png
TMA_TALENT_789_ID_6.png

Technisch inzicht

De analyse Technisch inzicht bestaat uit 15 vragen en meet de mate waarin technische of natuurkundige problemen onder tijdsdruk kunnen worden doorgrond. Deze analyse is specifiek voor technische functies zoals in het leger of in de bouw.

Start ook met het vinden en (ver)binden van talent

Consultants

Als consultant begeleid je jouw klanten bij het implementeren van TMA Talent Management. Je gaat uit van positieve psychologie.

Organisaties

Als organisatie wil je de TMA positieve psychologie instrumenten en TMA Talent Management Methode implementeren in je eigen organisatie.

Coaches

Als coach geloof je in positieve psychologie, talent en mogelijkheden die het verschil maken voor de kandidaten die je begeleidt.

FAQ

Neem vrijblijvend contact op voor een gratis demo of meer info!

Error