TMA Talent Management Praktijkcase: Groep Zorg H. Familie

uold748h.jpeg

Groep Zorg H. Familie omvat vier woonzorgcentra, een psychiatrisch ziekenhuis voor kinderen, jongeren en volwassenen en een initiatief beschut wonen. Groep Zorg staat voor een centrale kwaliteitsgerichte ondersteuning en een samen gedragen beleidsvisie zodat de 850 medewerkers zich dagelijks ten volle kunnen focussen op een hoger gemeenschappelijk doel.

Bij Groep Zorg H. Familie, een organisatie met 850 medewerkers verspreid over 6 campussen, geloven ze in de kracht van hun medewerkers. Projecten rond teamontwikkeling en leiderschap zijn niet nieuw voor hen. Ze gaan zelfs een stap verder. Ze zetten in op de ontwikkeling van hun medewerkers en maken hiervoor, sinds 2016, handig gebruik van de Talent Motivatie Analyse (TMA) van Acerta.

Sterker als persoon én als team

De Talent Motivatie Analyse is een methode om de intrinsieke drijfveren, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers te achterhalen. Patrick Cokelaere, CEO van Groep Zorg: “De deskundigheid en betrokkenheid van onze medewerkers maken het verschil. Iedereen is anders, en dat is een positief verhaal. Een goed team is een team dat kan omgaan met verschillen en dat die verschillen optimaal kan benutten. We gebruiken TMA dan ook in team, om elkaar beter te leren kennen.”

Via de TMA ontdekt Groep Zorg bijvoorbeeld welke competenties er in een team ontbreken en hoe ze hun medewerkers kunnen helpen om hun competenties verder te ontwikkelen. “Wij zetten heel erg in op een professionele personeelsaanpak. We leggen accenten op een warme cultuur, waar we correct omgaan met mensen en iedereen benaderen als waardevolle medewerkers,” zegt Patrick Cokelaere. “Deze aanpak geeft onze bedrijfscultuur vorm en zorgt ervoor dat onze medewerkers fier zijn om deel uit te maken van onze organisatie.”

Groeien motiveert

De mogelijkheid krijgen om te groeien in een job is belangrijk. De meeste mensen zijn op zoek naar een uitdaging. Patrick Cokelaere: “Door in te zetten op groei en ontwikkeling staan onze medewerkers sterker in het leven. Wanneer je voelt dat je groeit en dat je meer taken aankan, dan leidt dat tot een positief resultaat. Het is een win-winsituatie zowel voor de onderneming als voor de werknemer. Maar een dergelijk traject staat of valt met de leidinggevenden.” En dat laatste is belangrijk.

Bij Groep Zorg wordt TMA niet alleen vanuit de hr-afdeling ondersteund, maar ook vanuit de leidinggevende functies. Zo was Patrick Cokelaere de eerste persoon bij Groep Zorg die de TMA heeft afgelegd. De resultaten heeft hij vervolgens aan zijn medewerkers getoond, waardoor ook zij zin kregen om zelf hun profiel in kaart te brengen.

TMA kadert in een groter geheel

Ondertussen wordt de Talent Motivatie Analyse al een drietal jaar toegepast binnen de organisatie. Patrick Cokelaere benadrukt dat TMA in een groter geheel kadert: “We zijn al enkele jaren bezig met leiderschap en teamontwikkeling. We zien dat TMA één van de middelen hiervoor is. Het is slechts een stukje van de puzzel.” Bij Groep Zorg zetten ze ook sterk in op opleidingen en zijn er jaarlijkse functioneringsgesprekken. Tijdens de functioneringsgesprekken evalueren ze niet enkel de voorbije periode, maar kijken ze ook naar de toekomst. Dan ligt de focus ook op persoonlijke doelstellingen en persoonlijke werkpunten.

Bron : https://www.acerta.be/nl/ondernemersverhalen/werkgevers/onze-medewerkers-zijn-onze-troef

Start ook met TMA

Consultants

Als consultant begeleid je je klanten door TMA Talent Management te implementeren. Je gaat uit van positieve psychologie.

Organisaties

Als organisatie wil je de TMA positieve psychologie instrumenten en TMA Talent Management Methode implementeren in je eigen organisatie.

Coaches

Als coach geloof je in positieve psychologie, talent en mogelijkheden die het verschil maken voor de kandidaten die je begeleidt.

Vrijblijvend meer info over TMA

Error