De talenten van je medewerker in kaart brengen, ook voor maatwerkbedrijven.

q8gllzhx.jpeg

Talenten en drijfveren van mensen worden in HR al langer erkend als hét vertrekpunt voor een succesvolle samenwerking. Met behulp van de TMA in België met Acerta krijgt u een helder zicht op de link tussen talenten en de ontwikkelbaarheid van competenties.

De TMA Methodiek in België (Acerta) brengt de drijfveren en talenten van medewerkers in kaart en slaat de brug naar competenties. Om te laten zien dat meten van talenten en drijfveren ook een meerwaarde voor maatwerkbedrijven en bouwondernemingen is voor groenonderhoud op een bedrijfsterrein, kleine sloopwerken of het leeghalen van woningen. Dit maatwerkbedrijf sloot met Durabrik een eerste samenwerking, die meteen voor een meerwaarde zorgt.

We lichten de 3 grootste voordelen toe.

U krijgt een correct beeld van uw medewerkers

Talenten en drijfveren van mensen worden in HR al langer erkend als hét vertrekpunt voor een succesvolle samenwerking. Met behulp van de TMA-methodologie krijgt u een helder zicht op de link tussen talenten en de ontwikkelbaarheid van competenties. Na zo’n analyse hebt u eigenlijk een soort objectieve positieve foto van uw medewerkers in handen, kent u zijn drijfveren en talenten en weet u welke competenties moeilijk, matig of goed te ontwikkelen zijn.

U creëert een positief verhaal voor iedereen

Kwetsbare groepen hebben vaak een curriculum van voornamelijk negatieve ervaringen en mislukkingen wanneer het over tewerkstelling gaat. De verdienste van TMA is dat het voor een nieuw accent zorgt. Het creëert een positief verhaal en plaatst de medewerkers in de spotlight die ook zij verdienen. Ze krijgen bovendien bepaalde handvaten mee om met zichzelf aan de slag te gaan.

U vormt een werkomgeving met ruimte voor groei

Nog een cruciale invloedsfactor voor het gedrag van mensen is de omgeving waarin een persoon zich bevindt. Die kan de ontwikkeling van verschillende competenties ondersteunen, of juist tegenwerken. Een passende en stimulerende werkvloer geeft mensen uit kansengroepen meer eigenwaarde, zorgt voor sociale contacten en biedt opportuniteiten tot zelfontplooiing en maatschappelijke integratie.

De talentenanalyse van TMA geeft inzicht in de persoonlijke voorkeur van een teamlid rondom zijn ideale werkomgeving. Wat heeft iemand nodig om helemaal in zijn kracht te staan? Welke werksituatie sluit het beste aan bij de noden van uw medewerkers? Eens we dat in kaart hebben gebracht, kan de omgeving indien nodig en in de mate van het mogelijke aangepast worden, zodat de talenten optimaal tot uiting komen.

Bron: https://kanaalz.knack.be/business-communities/z-maatwerk-de-loods-en-durabrik-13-06-19/video-normal-1476423.html

Start ook met TMA

Consultants

Als consultant begeleid je je klanten door TMA Talent Management te implementeren. Je gaat uit van positieve psychologie.

Organisaties

Als organisatie wil je de TMA positieve psychologie instrumenten en TMA Talent Management Methode implementeren in je eigen organisatie.

Coaches

Als coach geloof je in positieve psychologie, talent en mogelijkheden die het verschil maken voor de kandidaten die je begeleidt.

Vrijblijvend meer info over TMA

Error