ALBERT HEIJN en TMA

swb21st5.jpeg

Van Doormalen Retail Groep is een zelfstandig bedrijf dat op franchisebasis gebruik maakt van de diverse winkelformules zoals Albert Heijn, Etos, Gall&Gall en Post NL. Met David en Van Doormalen Retail Groep werken samen in het kader van persoonlijke talentontwikkeling en daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de TMA methodiek. Hoe ervaren jullie deze methode?

Van Doormalen Retail Groep is een zelfstandig bedrijf dat op franchisebasis gebruik maakt van de diverse winkelformules zoals Albert Heijn, Etos, Gall&Gall en Post NL.

Met David en Van Doormalen Retail Groep werken samen in het kader van persoonlijke talentontwikkeling en daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de TMA methodiek. Hoe ervaren jullie deze methode?

De Talenten Motivatie Analyse is een instrument dat op objectieve wijze het persoonlijkheidsprofiel van mensen in kaart brengt. Het biedt een goed vertrekpunt voor coachingtrajecten, ook heeft de TMA toegevoegde waarde in sollicitatieprocessen. Het instrument is goed te gebruiken ter bevestiging bij indiensttreding en je komt er snel mee tot de kern van de zaak.

Wat gebeurt er nadat men de TMA gemaakt heeft?

Uiteraard krijgt iedere medewerker of potentiële medewerker een terugkoppelgesprek over de TMA. Dit gebeurt doorgaans door een coach van Met David. Dit gesprek is het startpunt van een coachingtraject. Ik merk dat medewerkers er echt baat bij hebben. De meerwaarde is dat je beter inzicht krijgt in drijfveren van medewerkers, dat helpt hen in hun ontwikkeling en onze leidinggevenden bij het gerichter coachen. Sommige medewerkers hebben voldoende aan alleen de TMA, zij kunnen er zelf samen met hun leidinggevende mee aan de slag, anderen hebben behoefte aan intensievere coaching.

Met David en Van Doormalen Retail Groep gaan al ongeveer vijf jaar de samenwerking aan in het kader van persoonlijke talentontwikkeling. Van Doormalen Retail Groep is een zelfstandig winkelbedrijf dat op franchisebasis gebruik maakt van de Albert Heijn franchise formule en beheert acht Albert Heijn vestigingen, een Etos, Gall&Gall en een Bruna in Noord-Brabant. Met David is met Karin Wiemer, HR Manager bij Van Doormalen Retail Groep, in gesprek gegaan over de samenwerking tussen beide partijen.

Wat heeft Met David voor Van Doormalen Retail Groep betekend met betrekking tot coaching?

Wij als organisatie bepalen welke competenties voor bepaalde functies vereist zijn. Deze worden middels de TMA per persoon in kaart gebracht in welke mate deze bij de kandidaat aanwezig zijn. Het coachingtraject dat daarop volgt legt vaak de nadruk op de ontwikkeling van deze competenties. Zo heeft Met David diverse coachingtrajecten voor Van Doormalen Retail Groep uitgevoerd om medewerkers te versterken in hun huidige of toekomstige rol. Leidinggevende posities vullen we namelijk bij voorkeur via doorstroom van huidige medewerkers.

Wat maakt de samenwerking tussen Van Doormalen Retail Groep en Met David succesvol?

Met David is toegankelijk en heeft een groot inlevingsvermogen. Bovendien ervaren we het als prettig dat Met David in de buurt zit en het een slagvaardige organisatie is. Tijdens de coachingstrajecten vindt er steeds afstemming plaats tussen Met David, medewerker en ons, zodat we indien nodig kunnen bijsturen. Deze trajecten leveren daarmee een bijdrage voor de ontwikkeling van onze medewerkers en daarmee voor onze organisatie.

Van Doormalen Retail Groep wil bijzonder zijn voor haar klanten. Daarom vinden wij het belangrijk dat medewerkers verantwoordelijkheid dragen en kansen aannemen om zichzelf zo volledig mogelijk te ontplooien. Wij beloven onze medewerkers vrijheid, vertrouwen en hulpmiddelen om dit te bewerkstelligen. De samenwerking met Met David is een voorbeeld van zo’n hulpmiddel.

Start ook met TMA

Consultants

Als consultant begeleid je je klanten door TMA Talent Management te implementeren. Je gaat uit van positieve psychologie.

Organisaties

Als organisatie wil je de TMA positieve psychologie instrumenten en TMA Talent Management Methode implementeren in je eigen organisatie.

Coaches

Als coach geloof je in positieve psychologie, talent en mogelijkheden die het verschil maken voor de kandidaten die je begeleidt.

Vrijblijvend meer info over TMA

Error