Management Development bij Coolinvestments (Coolcat, America Today, MS Mode en SAPPH)

yw0pj6f5.jpeg

De vraag aan OSIC was om een op maat gemaakt leiderschapsprogramma te ontwikkelen voor leidinggevenden en high-potentials van alle vier de organisaties. Met de TMA als hoofdingrediënt.

De organisatie

Coolinvestments omvat vier internationale fashion-organisaties: Coolcat, America Today, MS Mode en SAPPH. De eerste drie zijn typische retail organisaties, de vierde is met name gericht op wholesale.

Na uitgebreid onderzoek kiest Coolinvestments voor de TMA Methode, met als eerste doel dit in te zetten voor een Management Development-traject van alle vier de organisaties.

De kwestie (vraag aan OSIC)

Het overgrote merendeel van de leidinggevenden heeft, alhoewel bijzonder talent- en succesvol, nooit een training of opleiding voor leidinggeven en het ontwikkelen van medewerkers gehad. Daar is steeds meer behoefte aan, zeker ook met het oog op verdere expansie en toenemende verantwoordelijkheden.

De vraag aan OSIC was om een op maat gemaakt leiderschapsprogramma te ontwikkelen voor leidinggevenden en high-potentials van alle vier de organisaties. Met de TMA als hoofdingrediënt.

De aanpak

Door OSIC is gekozen voor een aanpak met de volgende, belangrijkste kenmerken:

  • Een combinatie van afwisselend individuele coaching en groepsbijeenkomsten. Reden: een deel van de onderwerpen zijn van toepassing voor iedereen en vragen om uitwisseling en (inter-)actie. Daarnaast heeft iedere deelnemer een eigen achtergrond, ervaring, omgeving en specifieke vraagstukken.
  • In elke groep (van maximaal 10 deelnemers) zitten mensen uit alle vier de organisaties. Dit om maximaal gebruik te kunnen maken van aanwezige ervaring en kruisbestuiving tussen de organisaties.
  • Vanuit de gedachte dat leiderschap begint bij jezelf, wordt gewerkt met thema’s rondom invloed: op jezelf, op anderen, op je team, op de (rest van de) organisatie. Daarbinnen worden de meest relevante onderwerpen aangesneden, en steeds teruggevallen op de TMA’s.
  • In de individuele coaching wordt naast ieders eigen vraagstukken, ook gewerkt met 5 relevante competenties voor leiderschap.
  • Alles is zoveel mogelijk gericht en geënt op de dagelijkse praktijk van de deelnemers en de vier organisaties. Zo wordt er gewerkt met real-life cases, en richten tussentijdse opdrachten op actuele situaties van de deelnemers. Hierdoor levert het programma direct een bijdrage aan verbetering van de dagelijkse gang van zaken, en zijn kleine successen meteen zichtbaar

Het resultaat

De hierboven beschreven aanpak leidt meteen vanaf het begin tot enthousiasme van de deelnemers. De no-nonsense aanpak, in combinatie met directe toepasbaarheid in hun dagelijkse praktijk zorgt ervoor dat er al vrij snel positieve effecten zichtbaar worden. Dat heeft ook weer een aanzuigende kracht op potentiële nieuwe deelnemers.

Gedurende het traject zie je de deelnemers bewust zaken anders aanpakken, hun verantwoordelijkheden meer nemen, en duidelijke keuzes maken. De positieve gevolgen blijven ook voor de respectievelijke CEO’s niet onopgemerkt. Dat wordt het meest duidelijk door de vraag om ook zelf een TMA te maken. Een ander niet onbelangrijk resultaat is, mede dankzij de TMA en de daardoor verkregen inzichten, de deelnemers zich veel meer bewust zijn van hun kwaliteiten en talenten, maar ook hun valkuilen. Het maakt dat ze hun rol als leider en leidinggevende beter kunnen invullen.

Over OSIC

OSIC is specialist op het gebied van ontwikkeling van leiderschap: alles wat te maken heeft met de leiding nemen over jezelf. Wij noemen dat: Leiderschapszaken. Onze doelgroep is professionals, en managers en hun teams. Niets meer en niets minder. We doen dat met coaching en training. Altijd in de vorm van vaste, krachtige programma’s op het niveau van medewerkers in individuele situaties.

Bron: OSIC

Start ook met TMA

Consultants

Als consultant begeleid je je klanten door TMA Talent Management te implementeren. Je gaat uit van positieve psychologie.

Organisaties

Als organisatie wil je de TMA positieve psychologie instrumenten en TMA Talent Management Methode implementeren in je eigen organisatie.

Coaches

Als coach geloof je in positieve psychologie, talent en mogelijkheden die het verschil maken voor de kandidaten die je begeleidt.

Vrijblijvend meer info over TMA

Error