Nieuwe Praktijkboek Van Talent naar Performance 4e druk 2023

Dit is de herziene versie 2023 van het praktijkboek Van Talent naar Performance. In deze nieuwe editie zijn de drie TMA Waarden opgenomen. Dit zijn richtinggevende principes voor een goed en respectvol gebruik van de TMA Methode, taal, instrumenten en systemen.
De waarden zijn uitgewerkt met definities en gedrags- voorbeelden. De drie TMA Waarden zijn Positief, Talentgericht en Verbindend. Ze staan direct na dit voorwoord van deze editie.

Screenshot 2022-09-09 at 11.52.39.png

Daarnaast zijn er twaalf nieuwe praktijkscases opgenomen in het nieuwe praktijkboek 2023. Hierin leest u hoe en waarom diverse organisaties de TMA Methode, instrumenten en systemen inzetten en wat hen dit oplevert.

Dit praktijkboek bevat wederom op alfabetische volgorde de 53 TMA competenties en 23 resultaatgebieden waarmee u praktisch elk competentieprofiel voor de rollen en functies van uw organisatie kunt samenstellen.

Iedere competentie is compleet uitgewerkt met gedragsvoorbeelden, ontwikkel- activiteiten en coachingsadviezen.
De gedragsvoorbeelden zijn onderverdeeld in vier niveaus: algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Zo kunt u zelf competenties verfijnen op specifiek gedragsniveau voor uw eigen organisatie. Ieder resultaatgebied bestaat uit een definitie en taken die mensen concreet kunnen uitvoeren.Tevens wordt bij elke taak van een resultaatgebied aangegeven welke competenties de betreffende taak ondersteunen om deze goed te kunnen uitvoeren. De resultaatgebieden en competenties geven u zo grip op specifiek succesvol ge- drag en heldere resultaten die verwacht worden binnen uw eigen organisatie.

Het omvat ook nu weer de definities van de 22 TMA drijfveren en de uitgebreide omschrijvingen van de 44 bijbehorende talenten.
Daarnaast bevat dit praktijkboek praktische handleidingen om te gebruiken binnen uw dagelijkse HR praktijk als het aankomt op het talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen van mensen voor uw organisatie.

In deze editie 2023 is ook de Theorie en achtergrond van de TMA Methode weer opgenomen zodat u inzicht heeft om de inhoud van dit boek succesvol in te zetten binnen uw organisatie.

meguch20.png

Handleidingen

Handleiding competentieprofielen samenstellen

Handleiding gedragsgericht interviewen

Handleiding selectiegesprek

Resultaatgebieden
Competenties
Drijfveren en Talenten

Theorie en Achtergrond

de TMA Methode

Instrumenten van de TMA Methode

Ontwikkelbaarheid van competenties

De TMA Talentenanalyse

De 360 ̊ feedback methode

De TMA Performancematrix

Praktisch
Overzichtelijk
Ontwikkelbaar
3axzx081.png
1ezl8zfh.png

Praktijkcases

Dutch Quality Group

St. Antonius Ziekenhuis

Universiteit Utrecht

Abovo Maxlead

Gemeente Enschede

Havatec

WIJeindhoven

BCoach

Avans Hogeschool

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

s Heeren Loo

Gemeente Amsterdam