TMA Certificerings training

Hier vind je informatie over de TMA Certificeringstraining. Deze training leidt deelnemers op tot TMA Professionals, die talentontwikkeling diepgaand begrijpen en inzetten.

WhatsApp Image 2021-11-19 at 09.42.40 (1).jpeg

Blended learning en online leeromgeving

De training bestaat uit blended learning. Dat betekent dat er een substantieel deel in de online leeromgeving Learningstone plaatsvindt. Dat is ondersteunend aan de live, klassikale trainingsdagen, waar er veel tijd is om te oefenen.We starten met een online kickoff. Al voor de eerste trainingsdag ga je zelf online aan de slag met het voorbereidend werk. Het is voor het volgen van de training noodzakelijk dat je voor elke live dag, online werk voorbereidt.

3 LIVE TRAININGSDAGEN

09:30 – 17:00 uur
in Utrecht

KICKOFF

10:00-11:00 uur
online

E-LEARNINGS

in de online
leeromgeving

TMA TERUGKOM

9:00-11:00 uur
online

CURSUSINFORMATIE

Adres

Pythagoraslaan 101 in Utrecht
(gebouw De Pyth).

Materiaal

Al het lesmateriaal kun je vinden in de online leeromgeving. Extra hardcopy lesmateriaal wordt op de eerste trainingsdag verstrekt.

Prijs

1.495,- ex. BTW

Lunch

is inbegrepen. Dieetwensen of allergieën graag doorgeven via trainingen@tma.nl.

Doel van de TMA Certificeringstraining

Het doel van deze training is om de TMA Methode op diepgaande
wijze te leren om deze vervolgens in te kunnen zetten bij trajecten op individueel niveau. Bij individuele trajecten kan worden gedacht aan coaching, (studie-) loopbaanbegeleiding en werving & selectie. Omdat het gaat om beslissingen op individueel niveau, met mogelijk ingrijpende gevolgen, moet de TMA-kennis van de deelnemer diepgaand zijn. Hoewel de focus op individuele trajecten ligt, krijgt de deelnemer ook inzicht in de bredere toepassingen van de TMA Methode en de organisatiecontext. Na het succesvol afronden van de certificeringstraining ontvangen de deelnemers het certificaat ‘TMA Gecertificeerde Professional’.

TMA_TALENT_123_ID_12.png

Leerdoelen van de training

 • Kent het theoretisch model van de TMA Methode
 • Kent de mogelijkheden (maar ook beperkingen) van de TMA Methode
  • individueel niveau
  • team niveau
  • organisatieniveau
 • Kent de mogelijkheden en de verschillende TMA Rapportages en kan flexibel met deze rapportages werken
 • Snapt de samenhang van de instrumenten van de TMA Methode
 • Kan competentie- en talentprofielen maken in de TMA portal
 • Heeft basisvaardigheden voor het houden van TMA terugkoppelgesprekken (talentenanalyse, competentie analyse)
 • Kent het verschil tussen competenties, drijfveren en talenten
 • Kent de randvoorwaarden voor het uitvoeren van talenten- en competentie analyses
 • Kan de match maken tussen de drijfveren/talenten van een kandidaat en de competenties van een profiel
 • Heeft kennis van de ontwikkelbaarheid van competenties
 • Kan een performance matrix uitleggen en kan op basis van TMA analyses een match- en ontwikkeladvies verstrekken

Studielast

Titel duur
Eigen TMA Talentenanalyse en terugkoppelgesprek 2 uur
Online kickoff 1 uur
Klassikale contacturen training (online of op locatie) 21 uur
Zelfstudie online leeromgeving 6 uur
Praktijkopdrachten 10 uur
Totale studiebelasting 40 uur

Component Training

 • 1 uur online kickoff
 • 3 gehele live trainingsdagen
 • 18 uur aan online zelfstudie en praktijkopdrachten

Criteria voordat je begint

 • Een ingevulde, recente TMA Talentenanalyse (niet ouder dan 1 jaar) en een terugkoppelgesprek met een TMA Professional
 • Het maken van het voorbereidend werk in de online leeromgeving

Programma TMA Certificeringstraining

Trainingsdag 1

Doelen

 • Kent het theoretisch model van de TMA Methode
 • Heeft basisvaardigheden voor het houden van TMA terugkoppelgesprekken (talentenanalyse, competentie analyse)
 • Kent het verschil tussen competenties, drijfveren en talenten

Algemene inleiding

 • Programma en huisregels
 • Kennismaking

Inleiding tot de TMA Methode

 • Het gedragsmodel van TMA aanleren, met het verschil tussen talenten en drijfveren.
 • Bespreken van drijfveren in zowel theoretische als concrete termen
 • De TMA Talentenanalyse rapportage leren interpreteren.
 • Het proces van de TMA talentenanalyse, inclusief de portal
 • De gespreksopzet en voorwaarden van het Talentgesprek
 • Oefenen met het Talentgesprek
 • Wat te doen als kandidaten zich niet herkennen?
 • Huiswerk voor de volgende dag introduceren.

Trainingsdag 2

Inleiding

 • Samenvatting vorige trainingsdag
 • Intervisie op basis van eigen TMA gesprekken
 • de samenhang van drijfveren

Profielen maken en matchen met TMA methode

 • Koppeling tussen talenten en competenties
 • Ontwikkelbaarheid van competenties op basis van drijfveren
 • Processtappen voor matching
 • Uitleg matchrapportages

Competentieniveau meten

 • Proces van een competentie analyse
 • Randvoorwaarden voor het starten met feedback analyses
 • feedbackanalyse in casus
 • Performance matrix in casus

Ontwikkelen

 • Ontwikkelpotentieel + korte casus geven en over laten praten met elkaar.
 • Simulatie aan de hand van een casus

Trainingsdag 3

Inleiding

 • Welkom terug: Samenvatting vorige trainingsdag
 • Certificeringsvragen

Mobiliteit

 • Overzicht TMA Instrumenten die je kunt inzetten voor mobiliteit
 • Kerncompetenties en -waarden en TMA
 • Transitievraagstukken en TMA
 • Casus data- en teamgedreven vraagstukken

Casus

 • Casus Agonda om te oefenen met TMA voor mobiliteit binnen organisaties en teams

Certificering

 • Feedback op schriftelijk examen
 • Korte individuele presentatie in groepen over oefenkandidaat
 • Uitreiking van certificaten en viering

Tijdlijn TMA Certificeringstraining

TMA Certification training planner english_final.png

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op,
telefonisch kan dat op 030-2670444 of via de mail
trainingen@tma.nl

TMA Certificerings training

Ben je enthousiast geworden om jezelf te ontwikkelen tot TMA Professional?
We hopen je snel te zien!

TMA_TALENT_123_ID_5.png

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Bij aanmelding van de training committeert u zich aan de vastgestelde data in uw bevestiging.
De volledige training annuleren
Mocht u onverhoopt niet meer kunnen deelnemen, dan kunt u tot 4 weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren. Als u de training korter dan 4 weken voor de start van de training annuleert, worden er kosten in rekening gebracht van € 350. Dit geldt ook als u de training op een ander moment inhaalt.
Een (dag-)deel annuleren
Als u op één van de dagdelen van de training niet kunt deelnemen, kunt u dit tot 4 weken voor dit betreffende dagdeel annuleren zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Annuleert u een of meerdere dagdelen minder dan 4 weken van tevoren, dan worden er kosten in rekening gebracht van € 175 per dagdeel tot een maximumbedrag van € 350.