Positief, Verbindend & Talentgericht

Als deze drie waarden in acht worden genomen, gelooft TMA dat mensen zich enerzijds beter zullen ontwikkelen, meer betrokken raken bij hun werk en persoonlijk gelukkiger worden, anderzijds zullen organisaties en teams hierdoor duurzaam meer presteren en beter ontwikkelen.

TMA Waarden

TMA is ontwikkeld vanuit deze waarden en adviseert mensen en organisaties die de TMA Methode, taal, instrumenten en systemen gebruiken zich te richten in hun gedrag naar de geest van de TMA Waarden. Alle TMA Waarden hebben een definitie en zijn op de vier niveaus van integraal talentmanagement (persoonlijk, management, HR/expert en bestuurlijk niveau) geoperationaliseerd. Gedragsvoorbeelden maken duidelijk welk gedrag verwacht wordt gezien de rol of functie.

Positief

Ontwikkelen, werken en organiseren vanuit mogelijkheden en wat past bij mensen; waar mensen energie van krijgen, betrokken van raken en gelukkig van worden

Verbindend

Ontwikkelen, werken en organiseren vanuit de verbinding tussen mensen, teams en de organisatie ervan uitgaande dat iedereen talent heeft

Talentgericht

Ontwikkelen, werken en organiseren vanuit de eigen talenten en de mensen waarmee wordt samengewerkt

De mens centraal

In de TMA filosofie staat de mens centraal. Omdat we geloven dat het volledige potentieel van een organisatie alleen kan worden bereikt als de unieke talenten van medewerkers worden erkend en benut.

Download Praktijkboek Van Talent naar Performance

Maak een afspraak

Tijdens een demo kunnen we ons complete aanbod met je delen en bespreken welke wensen jullie hebben. Maak daarom vrijblijvend een afspraak door je gegevens in te vullen en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Error