Gemeenschappelijke taal met TMA

Gemeenschappelijke taal met TMA

De implementatie van de TMA Methode binnen organisaties kan de heersende organisatietaal veranderen. Verschillende organisaties hebben zich hier in de afgelopen jaren over uitgelaten, en de uitspraken hiervan zijn verzameld door psychologen van TMA. Deze dataverzameling heeft plaatsgevonden door informatie verkregen vanuit organisaties te onderzoeken, zonder hierbij inbreng te hebben of vragen te stellen. Op deze manier werd gevonden dat 9 organisaties expliciet vermelden een ‘gemeenschappelijke’ taal te hebben binnen de organisatie, sinds de TMA Methode geïmplementeerd is. Het spreken van deze ‘TMA’-taal, blijkt verscheidene effecten te hebben binnen organisaties. 

Gemeente Zwolle (2019) schrijft dat bij gesprekken met medewerkers, altijd hun talentenprofiel erbij genomen wordt. Op deze manier is het mogelijk hieruit een gezamenlijke taal te creëren. Iets wat tijd nodig heeft, maar wel veel positieve resultaten met zich meebrengt. Ook VELUX (2017) geeft in een rapportage aan dat door te werken met de TMA Methode, iedereen dezelfde taal praat en dat dit de communicatie minder vaag maakt. Het voordeel van een gelijkvormige taal, zit er volgens Merkle (2019) in dat het gesprekken onderling vergemakkelijkt. BAR-organisatie (2017) sluit hierbij aan en voegt toe dat ze er ook uit kunnen ‘putten voor vacatureteksten’. Daarnaast creëert het ‘een gemeenschappelijkheid die we heel goed kunnen gebruiken’. Intern dezelfde taal spreken draagt volgens Sparkles (2018) ook bij aan karakter, interactie en goed samenwerken in teams. ’s Heeren Loo (2017) brengt naar voren dat de taal die middels de Talentenanalyse ontstaat, een taal is waarmee ‘we neutraal kunnen praten over zowel positieve als negatieve zaken. Hierdoor kunnen we mensen goed voorbereiden op het werk wat ze waarschijnlijk jaren gaan doen’. Maxlead (2019) zegt dat de gemeenschappelijke taal een focus richt op sterktes, en dat medewerkers dit prettig vinden. Deze uitspraken uit de praktijk sluiten goed aan bij onderzoek van Aij et al. (2013), die stelt dat een gemeenschappelijke taal op kantoor de mogelijkheid biedt om helder te communiceren en iedereens rol te begrijpen en erkennen.

Uit bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat implementatie en toepassing van de TMA Methode binnen organisaties, kan zorgen voor het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal binnen de organisatie. Deze taal brengt positieve resultaten met zich mee doordat het meer duidelijkheid creëert, gesprekken vergemakkelijkt, een gemeenschappelijkheid creëert, bijdraagt aan karakter, interactie en samenwerking, en de mogelijkheid biedt neutraal en/of gericht op sterktes te communiceren.