Talenten verbinden in de regio

Talenten verbinden in de regio

TMA is niet alleen leverancier van de TMA Methode maar werkt ook samen met Talentenregio-organisaties om talentontwikkeling regionaal op de agenda te krijgen. Talentgericht werken is een onmisbaar element in het DNA van de overheid als werkgever. Elke ambtenaar moet de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Dit is niet alleen goed voor hem of haar, maar ook voor de collega’s, leidinggevenden en de burgers!

Veranderende vraag De TMA Methode wordt steeds meer gebruikt binnen de overheid. ‘Vroeger’ werd TMA vooral ingezet voor enkelvoudige hr-vraagstukken zoals loopbaanontwikkeling en mobiliteit. De laatste jaren verschuift deze inzet naar vraagstukken waarbij continu gebruik van ‘data’ wenselijk is. Denk aan samenwerken in opgaven, continueontwikkelen en leidinggeven aan talent. Tien jaar geleden had mobiliteit soms meer weg van outplacement, inmiddels moeten medewerkers ‘flexibel’ en afdelingsoverstijgend of opgavegericht kunnen worden ingezet. Het belang om medewerkers te verbinden aan de organisatie is groter dan ooit.

Mobiliteit en de talentenregio’s

Vijftien tot vier jaar geleden werd mobiliteit tussen gemeenten gestimuleerd. Bij een vacature bij gemeente x kreeg een sollicitant van een gemeente in de regio voorrang ten opzichte van iemand van buitenaf. Afspraken hierover werden gemaakt binnen de zogeheten ‘Talentenregio’s’. Deze (kennis)platforms hebben als doel lokale overheden met elkaar te verbinden en bovenal mobiliteit te bevorderen tussen de deelnemende organisaties. Deze vorm van mobiliteit was het voornaamste bestaansrecht. Het zijn van een kenniscentrum lukte niet altijd even goed, want het wiel werd toch het liefst door de organisaties zelf uitgevonden.

Oké, maar als mobiliteit tussen lokale overheden geen prioriteit meer heeft, bestaan die talentenregio’s dan nog? Hebben ze dan nog wel nut? Jazeker! Sterker nog: een aantal van deze talentenregio’s hebben zich weten aan te passen aan de veranderende vraag. TMA werkt zelfs samen met deze talentenregio’s.

Aantrekken van talent

Een van de grote problemen binnen de overheid is het vinden en binden van talent. Als er iemand is gevonden, is de kans groot dat hij of zij binnen een jaar weer vertrekt. Zo! Weer iemand opgeleid voor de buurman. Hier hebben Talentenregio (omgeving Zwolle) en Twentse Kracht iets op gevonden. In deze regio’s starten in totaal meer dan 100 trainees per jaar. In twee jaar tijd maakt de trainee kennis met meerdere organisaties in de regio. In april 2023 maken de trainees van Talentenregio gebruik van de module Talentontwikkeling. Naast inzicht in talent, feedback op talent en 750 work-outs gaan zij ook het onderdeel ‘verbinden’ gebruiken. Naast verbinden met andere trainees is het unieke element verbinding met de begeleider. De begeleider krijgt in een klap inzicht in het talent, maar leert ook hoe (vanuit zijn eigen talenten) de trainee het best kan worden begeleid en gemotiveerd. En op welke manier het beste kan worden gecommuniceerd en samengewerkt.

Verbinden

Veel organisaties zitten met hun handen in hun haar. Talentmanagement, hoe dan? Het typerende is dat bijna alle organisaties de neiging hebben om het wiel zelf uit te vinden. In Twente (via Twentse Kracht) gaat dit anders. Op 25 april is de eerste netwerkbijeenkomst geweest voor alle samenwerkende organisaties. Het thema van deze bijeenkomst is: Talentontwikkeling binnen de overheid. Doel: Leren van elkaar en verbinden waar dat kan. Welke successen kennen de organisaties binnen dit thema en wat blijven hoofdbrekers? Waar kunnen we elkaar versterken? TMA neemt hierin deel en zal vanuit de TMA-gedachte het abstracte vraagstuk zo praktisch mogelijk maken. Welke stappen kunnen nu gezet worden, zodat je morgen het verschil kunt maken?

Meer weten of ken je een Talentenregio die hier wellicht interesse in heeft? Neem contact op met Maurice van Raalte, Business Development Manager overheid. maurice@tma.nl