TMA Competententiemodel

Het TMA Competententiemodel is een gestructureerd raamwerk dat 53 competenties identificeert en definieert die relevant zijn voor succes in een bepaalde functie of rol binnen een organisatie. Competenties zijn de specifieke kennis, vaardigheden en gedragskenmerken die nodig zijn om goed te presteren in een bepaalde functie.
Online Competentiemodel

compg.jpg

Hoe werkt het TMA Competententiemodel?

TMA maakt gebruik van geavanceerde psychometrische instrumenten om de competenties van medewerkers te meten en te analyseren. Deze metingen worden vervolgens vergeleken met de gewenste competenties voor de functie waarin de medewerker werkzaam is of wil zijn. Op basis van deze vergelijking ontstaat een gedetailleerd beeld van de sterke punten en ontwikkelpunten van een individu met betrekking tot de benodigde competenties.

Waarom is het TMA Competententiemodel belangrijk?

Dit model biedt organisaties verschillende voordelen:

  • Gepersonaliseerde ontwikkeling: Het helpt bij het identificeren van de specifieke ontwikkelingsbehoeften van medewerkers, zodat training en ontwikkelingsplannen kunnen worden afgestemd op hun individuele competenties. Relevant voor onboarding-, talent management-, learning en performance.

  • Werving en selectie: Het ondersteunt bij het selecteren van kandidaten die over de juiste competenties beschikken voor een bepaalde functie, waardoor een betere match wordt gemaakt tussen kandidaten en functies. Relevant voor recruitment- en Application Tracking.

  • Feedback en groei: Het biedt waardevolle inzichten in de sterke en zwakke punten van medewerkers, waardoor ze kunnen groeien en bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Relevant voor talent management in termen van ontwikkeling en performance.

  • Strategische planning: Het stelt HR-teams in staat om strategische beslissingen te nemen over talentbeheer en -ontwikkeling, gebaseerd op concrete gegevens over competenties. Relevant voor management beslis informatie.

Kortom, het TMA Competententiemodel is een krachtige tool die organisaties in staat stelt om effectiever met hun menselijk kapitaal om te gaan. Het biedt inzicht in de competenties van medewerkers, wat leidt tot betere besluitvorming op het gebied van werving, ontwikkeling en loopbaanplanning, en uiteindelijk tot verbeterde prestaties en groei van de organisatie.

Online Competentiemodel

53 Competenties worden gebruikt voor:

FAQ

Maak een afspraak voor een inspirerende kennismaking

Het is misschien veel om de gehele TMA filosofie in één keer te begrijpen en alle mogelijkheden van talentgericht werken te overzien. Daarom komen we graag bij je langs om je vrijblijvend meer te vertellen over onze modules.